نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • بررسی و توصیف طنین معنایی و معنی ضمنی واژه در نظام معنایی واژگان و همنشینی ها در زبان فارسی  PDF    دانلود : 3068 PDF    دانلود : 3073
  سید محمد حسینی معصوم 22
  بازدید: 1947
  بررسی نحوی و معنایی فعل های ایستا در زبان فارسی  PDF    دانلود : 3337 PDF    دانلود : 3533
  والی رضایی 16
  بازدید: 2297
  ‌‌‌‌‌تقسیم‌بندی جدید انواع باهم‌آیی واژگانی با در نظر گرفتن ویژگی های فرا‌متنی در شکل‌گیری انواع باهم‌آیی  PDF    دانلود : 3084 PDF    دانلود : 2960
  شهلا شریفی ; مجتبی نامور فرگی 24
  بازدید: 621
  انگارۀ هندسۀ مشخصّه های واجی در زبان فارسی  PDF    دانلود : 4968 PDF    دانلود : 3459
  اعظم استاجی ; سهیلا نوربخش بیدختی 23
  بازدید: 1026
  بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان ـ فارسی زبان شهرایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی  PDF    دانلود : 3105 PDF    دانلود : 2915
  امیر كریمی پور ; محمود الیاسی 21
  بازدید: 885
  بررسی بسامد نویسه های زبان فارسی و مناسبت جایگاه آنها بر صفحه کلید رایانه‌ها  PDF    دانلود : 2872 PDF    دانلود : 2947
  مهرزاد منصوری 21
  بازدید: 1010
  نمایه مقالات زبانشناسی چاپ شده در دوره چهل ساله انتتشار مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  PDF    دانلود : 2854 PDF    دانلود : 2920
  مرضیه دهقان 6
  بازدید: 641