نشریه های علمی انتشارات

برگ درخواست اشتراک مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد 1- برای اشتراک یک ساله مجله مبلغ 10.000 ریال به حساب 11639 عواید اختصاصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه مشهد(کد: 4251) واریز کنید. 2- برگ اشتراک را همراه با اصل فیش بانکی به نشانی: مشهد مقدس، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله، ارسال نمایید. 3- در صورت تغییر آدرس، مراتب را به‌وسیله نامه یا ایمیل به اطلاع امور مشترکین مجله برسانید. 4- در صورت تمایل به دریافت شماره های قبلی، با ما مکاتبه و یا با شماره تلفن: 33-8796829 تماس حاصل فرمایید. نام: نام خانوادگی مؤسسه: شغل: میزان تحصیلات: سن: نشانی: کد پستی: صندوق پستی: نمابر: شماره تلفن: Email: