نشریه های علمی انتشارات

  

زبانشناسی و گویش های خراسان    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید حسین فاطمی
دکتر مهدی مشکوه الدینی
۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳  
: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳ دفتر مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان
۰.۱۱۶

سال. ۸, شماره. ۱۵,(۱۳۹۵): مجله زبانشناسی و گویشهای خراسان


فهرست مطالب

 • علمی - پژ‍وهشی

 • بررسی معنایی پسوند -ه در زبان فارسی 
  عباسعلی آهنگر ; ابراهیم مرادی 1-26
  بازدید: 299
  بررسی مقایسه ای فراگفتمان های اخبار روزنامه های انگلیسی و فارسی در مورد حادثه ی یازده سپتامبر 
  سارا یزدانی ; شهلا شریفی ; محمود الیاسی 27-51
  بازدید: 247
  تحلیل یک نوع فعل مرکب فارسی بر اساس نظریه اشتقاق فاز 
  رضا حیدری زادی ; سید محمد حسینی معصوم ; آرزو نجفیان ; بلقیس روشن 53-74
  بازدید: 299
  گزارشی از چگونگی اختلالات گفتاری یک بیمار سه زبانه ی مبتلا به زبان پریشی بروکا (با انجام آزمون BAT) 
  محمد هادی فلاحی ; لیلا کریمی 75-93
  بازدید: 284
  تحلیل گفتمان بیلبوردهای تجاری-تبلیغاتی از منظر تحلیل چند رسانه ای 
  صدیقه سادات مقداری ; مرجان سبحانی 95-120
  بازدید: 510
  بررسی باهم‌آیی پیش‌فعل و همکرد«کردن» در فعل مرکب فارسی 
  زهرا روحی بایگی 122-148
  بازدید: 278